Cerita Nabi Yusuf: Happy Ending

By | October 21, 2015

Cerita Nabi Yusuf berakhir dengan happy ending setelah beliau melalui ujian-ujian demi ujian yang datang silih berganti. Allah paparkan cerita Nabi Yusuf secara full dalam satu surah di dalam Al Quran yang juga dinamakan dengan Yusuf.

Cerita Nabi Yusuf

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.” (QS. Yusuf: 3)

Allah Swt mengawali surah Yusuf dengan mengatakan,

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu”.

Di akhir surah, Allah Swt mengakhiri dengan firman-Nya,

“Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat.”

Kisah Yusuf berawal dari permintaan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad Saw agar diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf.

Pada masa itu, cerita yang berkaitan dengan Nabi Yusuf sudah beredar dengan banyak penyimpangan narasi. Allah kemudian menurunkan surah yang secara lengkap dan terperinci menceritakan kisah hidup Nabi Yusuf di dalam Al Quran.

Inilah kisah yang disebut-sebut sebagai ahsan al-qashash (kisah terbaik) dalam Al Quran.

Berbeda dengan surah-surah lainnya yang memuat beragam cerita dan tema berbeda dalam satu surah yang sama, surah Yusuf di Al Quran hanya berisi tentang kisah Nabi Yusuf saja, dari awal sampai akhir surah.

Kisah Nabi Yusuf merefleksikan berbagai fase ujian dalam kehidupan beliau yang berakhir bahagia; dari cobaan ke cobaan, dari ujian satu ke ujian lainnya, dari penghinaan menuju kemuliaan, dari perbudakan menuju martabat kerajaan, dari kesedihan menuju kebahagiaan, dari perpecahan menuju persatuan.

Dari hidup berkecukupan menuju kekurangan, dari kekurangan menuju kehidupan yang berlimpah, dari kesulitan menuju kemudahan, dari penolakan menuju pengakuan, kisah Nabi Yusuf memberikan banyak hikmah yang sungguh luar biasa.

“Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al Quran) itu bukanlah cerita yang di buat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yusuf: 111)

Semoga bermanfaat…

 

Salam

Sulaymane Idris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *