Hari Esok Adalah Perkara Gaib

By | November 4, 2015

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”  (QS. Luqman: 34)

Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu mengetahui takdirnya; sakit, kecelakaan, jodoh, rezeki, sampai ajalnya.

Bahkan Rasulullah Saw juga tidak mengetahui hal-hal yang hanya menjadi rahasia Allah. Allah Swt berfirman di dalam Al Quran:

“Katakanlah:”Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Katakanlah:”Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat”. Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya).” (QS. Al An’am: 50)

Semua ilmu tentang hari esok hanya Allah Swt yang mengetahuinya.

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Al An’am: 59)

Kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati.

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Luqman: 34)

Apa yang sudah Anda persiapkan untuk hari esok?

 

Salam

Sulaymane Idris

 

One thought on “Hari Esok Adalah Perkara Gaib

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *