Maryam binti Imran: The Real Miss Universe

By | October 20, 2015

Maryam binti Imran adalah wanita terbaik sepanjang masa. Allah Swt memujinya di dalam Al Quran sebagai sosok ibu dari Nabi Isa yang teguh memegang kebenaran.

“Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).”  (QS. Ali Imran: 42)

Maryam binti Imran: The Real Miss Universe

“Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya adalah seorang yang memegang teguh kebenaran…” (QS. Al-Maidah: 75)

Dan dari rahimnya, lahir Isa bin Maryam tanpa bapak.

“Sesungguhnya Isa terlahir tanpa bapak. Ini keyakinan yang wajib kita miliki. Ketika keterangan nasabnya ke ibunya disebutkan berulang-ulang, maka akan muncul perasaan dalam hati, berupa keyakinan bahwa beliau tidak memiliki bapak.” (al-Burhan fi Ulum al-Quran, 1/163).

Maryam adalah satu-satunya wanita yang namanya disebutkan dalam Al Quran. Allah menyebutkan namanya dalam 30 kali kesempatan. Bahkan nama Maryam menjadi salah satu surat dalam Al Quran.

Maryam juga merupakan wanita terkemuka di surga. Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda,

“Pemuka wanita ahli surga ada empat: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Saw, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah.” (HR. Hakim 4853)

Maryam adalah putri ‘Imran, laki-laki shaleh dari kalangan Bani Israil yang wafat bersamaan dengan kelahiran Maryam.

Ibunya adalah wanita shalehah yang telah menyerahkan putrinya yang masih dalam kandungan untuk mengabdi kepada Allah Swt

“(Ingatlah), ketika isteri ´Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 35)

Ibu Maryam berdoa agar anaknya tidak diganggu oleh setan. Sehingga saat dilahirkan, setan tidak diperkenankan untuk mengganggu Maryam.

Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.” (QS. Ali Imran: 36)

Rasulullah Saw bersabda,

“Setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis, karena disentuh setan. Kecuali Maryam dan putranya.” (HR. Bukhari 4548 dan Muslim 2366)

Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Ketika Jibril datang kepadanya dengan fisik laki-laki yang sempurna, Maryam tetap menjaga dirinya. Allah Swt berfirman,

“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus ruh Kami (Jibril) kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ia (jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.” (QS. Maryam: 17-18)

Inilah sosok Miss Universe yang sesungguhnya, Maryam binti ‘Imran. Seorang wanita yang menjaga kesucian dirinya, bukan ratu kecantikan produk dari kompetisi pamer aurat.

Semoga bermanfaat…

 

Salam

Sulaymane Idris

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *